En päivitä tätä dokumenttia (paitsi satunnaisesti). Haluaisitko ylläpitää s.a.turvallisuuden VUKKia?

sfnet.atk.turvallisuus.kotikoneet ja sfnet.atk.turvallisuus: epävirallinen VUKK (FAQ)

Tässä dokumentissa on Vastauksia ryhmissä sfnet.atk.turvallisuus.kotikoneet ja sfnet.atk.turvallisuus Usein Kysyttyihin Kysymyksiin.

Sisällys

Yleistä

Tietojenkäsittelyn tietoturvakysymysten käsittelyyn on kaksi ryhmää: sfnet.atk.turvallisuus.kotikoneet ja sfnet.atk.turvallisuus. Lue ryhmien kuvaukset ennen artikkelin kirjoittamista ja lähetä artikkelisi ryhmään, johon se sopii parhaiten.

Ryhmän sfnet.atk.turvallisuus.kotikoneet kuvaus:

sfnet.atk.turvallisuus.kotikoneet Kotikoneisiin liittyvät tietoturvakysymykset

Kotikoneiden ja -verkkojen käyttöön ja suojaamiseen liittyviä tietoturvakysymyksiä, -vastauksia ja -havaintoja. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti käyttäjien ongelmien ja ideoiden käsittelyyn, ei vain tietoturvagurujen kanavaksi. Työasemakohtaisia virusskannereita, "softapalomuureja" yms. apuohjelmia koskeva keskustelu kuuluu tähän ryhmään.

Ryhmän sfnet.atk.turvallisuus kuvaus:

sfnet.atk.turvallisuus Tietoturvakysymykset tietojenkäsittelyssä

Tietoturva: tekniikka, lainsäädäntö, fyysinen tietoturva, organisaatioiden asennoituminen tietoturvaan, käytännön kokemukset tietoturvasta ja -ongelmista sekä esilletulleista haavoittuvuuksista, aukoista ja niiden korjauksista ja kiertämisistä keskustelu. Tiedottaminen ja varoittaminen havaituista tietokoneviruksista, tunkeutujista verkossa ja turvallisuuteen vaikuttavista virheistä ohjelmissa.

Tietoturva-ongelmissa, joiden ei katso soveltuvan julkistettavaksi kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen tietoturvasta vastaavaan henkilöön ja harkita etenemisvaihtoehtoja. Erityisesti aukkojen, joiden paikkaamiseen ei vielä ole järkeviä vaihtoehtoja, yksityiskohtainen julkistaminen ei ole suotavaa. Tietoturvaongelmia käsittelemään on myös perustettu ns. Computer Emergency Response Teamien verkosto, jotka koordinoivat ongelmien selvityksessä ja tiedottavat tietoturva-aukoista ja niiden korjaamisesta mm. ryhmässä comp.security.announce. Tietojenkäsittelyn riskeistä kiinnostuneille on ryhmä comp.risks, joka jakelee ACM:n Risks Digestiä varmasti tutustumisen arvoinen.

Lue ennen nyysseihin postaamista ainakin Jaana Heinon Seitsemän ohjetta nyyssihin kirjoittajalle tai Jukka Korpelan Seitsemän kieltoa nyysseihin kirjoittajalle, jotta vältät tavallisimmat netikettivirheet.

Tarkista tästä VUKKista ja Google Groupsista, että kysymykseesi ei ole vastattu tyydyttävästi aikaisemmin tai että argumenttiasi ei ole käsitelty puhki viimeksi edellisessä kuussa (Googlen Usenet Advanced Search). Jos saat esimerkiksi sähköpostiviestin, jota epäilet haittaohjelman lähettämäksi, tai jos webbipalvelimen lokiin ilmestyy outo skannaus tai jos "henkilökohtainen palomuurisi" hälyttää, niin asiasta on mitä todennäköisemmin keskusteltu ryhmässä jo aikaisemmin.

Hakusana(t):
Uutisryhmä:

Ennen kysymyksen esittämistä asiasta kannattaa tehdä myös webbihaku Googlella. Jos esimerkiksi haluat tietoja jostain ohjelmistosta, niin se onnistuu kätevimmin seuraavalla webbihaulla:

Hakusana(t):

Jos kysyt jotakin, niin pyri antamaan riittävät tiedot, jotta kysymykseen voidaan vastata. Finnish Linux User Group on tehnyt ohjeen hyvän kysymyksen laatimiseen Linux-käyttöjärjestelmään liittyvästä ongelmasta. Eric Raymond on tehnyt samantapaisen kirjoituksen kysymysten esittämisestä teknisissä nyyssiryhmissä.

Oudot lokimerkinnät ja sähköpostiviestit

Usein webbipalvelimen lokiin tulevat oudot merkinnät tai sähköpostiviestit ovat jonkin haittaohjelman aiheuttamia. F-Securen sivulla on lueteltu uusimmat ja yleisimmin liikkeellä olevat haittaohjelmat. F-Securella on myös kattava viruskuvaustietokanta, joka sisältää haittaohjelmien kuvaukset ja poisto-ohjeet.

Katso myös seuraavaa kysymystä.

Palomuuri hälytti

Palomuuri voi hälyttää tai lokiin voi tulla merkintöjä ulkoverkosta tulevista yhteydenottoyrityksistä. Tällaisissa yhteydenttoyrityksissä ei ole mitään erikoista. Osa niistä liittyy verkon normaaliin toimintaan, osa tietomurtoyrityksiin. Tavallisia verkon normaaliin toimintaan liittyviä yhteydenottoja ovat muun muassa porttiin 113 (auth) tulevat ident-pyynnöt ja porttiin 137 (netbios-ns) tulevat NetBIOS-pyynnöt. Kun palomuuri hälyttää, tarkoittaa se sitä, että palomuuri toimii kuten pitääkin ja estää yhteydenottoyritykset. Palomuurin hälytyksistä ei siis kannata hermostua. Jos hälytykset hermostuttavat, niin ne kannattaa kytkeä pois päältä.

Jos on todennäköistä, että yhteydenottoyritykset johtuvat tietomurtoyrityksistä, niin asiasta voi ilmoittaa sille Internet-palveluntarjoajalle, jonka verkosta yhteydenottoyritykset tulevat. Nyysseihin ulkoverkosta tulevista yhteydenottoyrityksistä ei yleensä kannata ilmoittaa.

Robert Graham on kirjoittanut ohjeen palomuurin logien tulkintaan. Palveluja ja niitä vastaavia portteja on lueteltu unix-tyyppisissä käyttöjärjestelmissä /etc/services-tiedostossa.

Palomuuri hidastaa yhteyksien muodostamista

Yhteenotto joihinkin palveluihin voi aiheuttaa ident-kyselyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi otat ssh-yhteyden palveluntarjoajasi koneeseen tai jos pyydät WWW-sivua webbipalvelimelta, ottaa palvelinkone yhteyden koneesi porttiin 113 (auth) ja kysyy tietoja yhteydenottajan henkilöllisyydestä. Jos palomuurisi on konfiguroitu siten, että auth-porttiin tulevat yhteydenotot jätetään kokonaan huomiotta (DROP), niin yhteyden muodostamiseen voi aiheutua viive, kun palvelinkone odottaa turhaan vastausta auth-porttiisi lähetettyyn ident-kyselyyn.

Tämän vuoksi auth-porttiin tulevaa liikennettä ei pidä jättää kokonaan huomiotta, vaan kyselyihin on joko vastattava tai niihin on lähetettävä vastauksena virheviesti (REJECT). Esimerkiksi Linuxin iptables-palomuurilla tämä onnistuu seuraavan kaltaisella säännöllä:

iptables -A INPUT -p tcp --dport auth -j REJECT --reject-with tcp-reset

Yhteyksiä voi hidastaa myös esimerkiksi ICMP-pakettien agressiivinen suodattaminen (mitä muuta ei pidä suodattaa).

Mitä hyötyä on palomuurista ja mikä on paras palomuuri

Palomuuri on järjestelmä, joka valvoo ja rajoittaa paikallisverkon tai oman koneen ja ulkoisen verkon (Internetin) välisiä yhteyksiä. Palomuurilla voi muun muassa rajoittaa ulkoisesta verkosta tulevia yhteydenottoyrityksiä paikallisiin palveluihin tai estää sisäverkon ohjelmien viestintää ulkoisen verkon kanssa (mm. erilaiset vakoiluohjelmat, "spyware").

Vaikka palomuuri onkin oikein käytettynä hyödyllinen, ei se kuitenkaan ole välttämätön tietoturvan kannalta. Jos oma kone ei tarjoa turhia palveluita eikä käyttäjä aja vahingossakaan haitta- tai vakoiluohjelmia, ei palomuurista ole sanottavaa hyötyä. Palomuuri ei myöskään voi estää varmasti haittaohjelmien kommunikointia ulkomaailman kanssa (esimerkkejä: miten ohitetaan palomuuri käyttäen webbiselainta, miten kierretään palomuuri HTTP-tunneloinnilla, miten lähetetään tiedostoja Internettiin Opera-selaimen avulla "henkilökohtaisen palomuurin" estämättä, muita tapoja kiertää palomuuri: "Covert Channels in the TCP/IP Protocol Suite, miksi jaetussa verkossa on käytännössä aina piilokanavia, miten ohitetaan Zone Alarm). Palomuurilla ei välttämättä voi piilottaa konetta, toisin kuin jotkut mainokset antavat ymmärtää ("stealth-mode"). Haittaohjelma voi kytkeä samaan Windows 9x/ME -koneeseen asennetun palomuurin pois päältä tai ohittaa sen. Lisäksi varsinkin "henkilökohtaiset" Windows-palomuurit voivat tehdä nettiyhteydestä epäluotettavamman - onhan palomuuri yksi vikaantuva komponentti lisää. Väärin konfiguroitu palomuuri voi hidastaa tai estää yhteyksien muodostamista. Palomuuri voi jopa heikentää tietoturvaa, jos se antaa käyttäjälle väärää turvallisuudentunnetta. Palomuuri ei siis yksinään takaa täydellistä turvaa murtautujia tai haittaohjelmia vastaan, mutta oikein käytettynä se auttaa vähentämään riskejä joutua tietomurron kohteeksi.

Linux-kernel sisältää vakioasennuksessa monipuolisen ja luotettavan palomuurin (2.4-sarjan kernelien mukana tulevan iptables-palomuurin dokumentaatiota).

Palomuurin voi kasata halvalla vanhasta koneesta ja asentamalla siihen ilmaisen Linux- tai BSD-pohjaisen (NetBSD, FreeBSD, OpenBSD) käyttöjärjestelmän. Sekä Linuxin että BSD-pohjaisten käyttöjärjestelmien ytimet sisältävät monipuoliset ja luotettavat palomuuritoiminnot. Ammattikättöön valmiit luotettavat ja helposti konfiguroitavat palomuuriratkaisut voivat olla hyvä vaihtoehto ( esimerkki).

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle on saatavana esimerkiksi seuraavia maksuttomia "henkilökohtaisia palomuureja":

Firewall Guide on koonnut linkkejä Windows-palomuurien arviointeihin ja vertailuihin. Mutta ainakin ennen kuin maksaa mitään niin sanotusta henkilökohtaisesta palomuurista, kannattaa lukea Steve Atkinsin artikkeli "Personal Firewalls" are mostly snake-oil.

Aiheesta muualta

Tekijänoikeudesta

Tämä dokumentti ("sfnet.atk.turvallisuus: epävirallinen VUKK (FAQ)") on Public Domainia, seuraavin ehdoin:

Public Domain Dedication

Copyright-Only Dedication (based on United States law)

The person or persons who have associated their work with this document (the "Dedicator") hereby dedicate the entire copyright in the work of authorship identified below (the "Work") to the public domain.

Dedicator makes this dedication for the benefit of the public at large and to the detriment of Dedicator's heirs and successors. Dedicator intends this dedication to be an overt act of relinquishment in perpetuity of all present and future rights under copyright law, whether vested or contingent, in the Work. Dedicator understands that such relinquishment of all rights includes the relinquishment of all rights to enforce (by lawsuit or otherwise) those copyrights in the Work.

Dedicator recognizes that, once placed in the public domain, the Work may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non- commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived.

Ajantasalla oleva versio (alkuperäisestä) sivusta löytyy aina osoitteesta: http://www.iki.fi/kaip/turva/


$Id: index.html,v 1.7 2003/11/22 19:48:56 kaip Exp $

http://www.iki.fi/kaip/turva/

Kai Puolamäki (Kai.Puolamaki@iki.fi)