Fourtalkin puutteet

Nelonen on tehnyt WWW-pohjaisen palvelun, Fourtalkin, jonka avulla voi lukea sfnet- ja finet-uutisryhmiä. Palvelussa on kuitenkin vakavia puutteita, jotka aiheuttavat ongelmia sekä Fourtalkin omille käyttäjille että muille nyyssien käyttäjille.

Tässä dokumentissa on lueteltu pahimmat puutteet, jotka korjaamalla Fourtalkista saisi vähällä vaivalla vakavasti otettavan uutistenlukujärjestelmän. Poistan puutekohdat sitä mukaa, kun tietooni tulee, että ne on korjattu.

Uutistenlukuohjelmien ja -järjestelmien tulisi täyttää tietyt minimivaatimukset, jotka on lueteltu niin sanotussa GNKSA-listassa (The Good Net-Keeping Seal of Approval).

Fourtalkin GNKSA-listaan liittyviä puutteita ei ole vieläkään (joulukuu 2001) korjattu, vaikka asiasta on huomautettu Neloselle toistuvasti. Palvelua ei ilmeisesti enää kehitetä. Siksi Fourtalk-palvelun käyttöä ei voi suositella. Kannattaa ennemmin käyttää jotain oikeaa uutistenlukuohjelmaa. WWW-pohjaisista järjestelmistä Google Groups on luultavasti Fourtalkkia parempi vaihtoehto.

Fourtalk-palvelussa oli 28.2.2001 puutteita ainakin seuraavien välttämättömien vaatimusten osalta. Numerot viittaavat kohtiin GNKSA-listassa.

1. Oleellisten otsikkotietojen näyttäminen
3. Crosspostaustoiminnot
4. Oleellisten otsikkotietojen muuttaminen
6. Followuppien ohjaaminen oikeisiin uutisryhmiin
8. Sähköpostivastausten ohjaaminen oikeille vastaanottajille
11. Otsikkokenttä
16. Käyttäjän virheiden estäminen

Muita kommentteja

Selaimeni (Opera 5.0b7) valitti Fourtalkin sivuilla lukuisista JavaScript-virheistä, mikä ei anna sivuista kovin ammattimaista kuvaa.

Lisäideana kunkin ryhmän yhteenvetosivulla voisi olla linkki ryhmän kuvaukseen ja FAQ-tiedostoon, jos ryhmällä sellainen on.

Alla on lueteltu muita sekalaisia parannusehdotuksia palveluun:

Kiitokset

Ryhmässä sfnet.viestinta.nyyssit (ryhmä Googlesta) käydystä keskustelusta on ollut paljon hyötyä tämän dokumentin kirjoittamisessa.


Kai Puolamäki (Kai.Puolamaki@iki.fi)

http://www.iki.fi/kaip/fourtalk.html

2001-12-11