Finetin ryhmät

English summary: finet.checkgroups.txt is the unofficial checkgroups file of the free (as in alt.*) Finnish usenet hierarchy finet.*. Use at your own risk. Binary messages are allowed only in the finet.binaries-subhierarchy.

Ylläpidän epävirallista checkgroups-tiedostoa finet-hierarkiasta. Checkgroups-tiedostoon on pyritty kokoamaan käytössä olevat, ei-kuolleet, finet-ryhmät yhden rivin kuvauksineen.

Ylläpidän siis ainoastaan julkisesti saatavilla olevaa listaa finet-ryhmistä, jotka voivat olla omasta mielestäni edes marginaalisesti elinkelpoisia ja järkeviä. En ylläpidä tai koordinoi finet-hierarkiaa, en seuraa useimpien ryhmien sisältöä, en lähetä ryhmänluonti- tai -poistoviestejä kenenkään puolesta, en voi päättää kenen listoja tai ryhmänluontikomentoja uutispalvelimien ylläpitäjät noudattavat, enkä myöskään katso velvollisuudekseni selittää ryhmälistan sisältöä koskevia päätöksiäni.

Lisään checkgroups-tiedostoon ryhmiä tai poistan niitä harkintani mukaan, pääsääntöisesti ryhmässä finet.ryhmat käydyn keskustelun perusteella. Toisin sanoen, yleensä muutan checkgroups-tiedostoa vain, jos

  1. ryhmää ehdotetaan perustettavaksi tai poistettavaksi tai sen kuvausta tai moderointistatusta ehdotetaan muutettavaksi hyviä tapoja noudattaen ryhmässä finet.ryhmat;
  2. asiasta keskustellaan ryhmässä finet.ryhmat;
  3. ehdotus on mielestäni edes jotenkin perusteltu ja järkevä; ja
  4. joku lähettää asianmukaiset ohjausviestit.

En lisää checkgroups-tiedostoon ryhmää, jonka nimi tai kuvaus on hyvien tapojen vastainen. En esimerkiksi lisää ryhmää, jonka nimi on yhdistettävissä yksityishenkilöön, varsinkaan jos kyseinen henkilö ei ole finet.ryhmissä ilmoittanut haluavansa ryhmän perustamista.

En halua ryhmävaatimuksia sähköpostilaatikkooni, mistä syystä en tee ryhmälistaan muutosta, jota on pyydetty sähköposti- tai puhelinviestillä.

Sen sijaan jos havaitset tällä sivulla tai ryhmälistassa kirjoitusvirheen tai vastaavankaltaisen puutteen, olisin kiitollinen sähköposti-ilmoituksesta.

Finetissä jokainen saa perustaa tai poistaa ryhmän. Vastapainona tälle "anarkialle" ryhmänluontiohjeita ei yleensä viitsitä vääntää rautalangasta jokaiselle uutta ryhmää haluavalle. Ajatuksena on, että ryhmää tuskin kannattaa perustaa, jos sitä ei kannata aktiivisesti yksikään, joka osaa ryhmän luoda tai joka viitsii ja osaa sen opetella (riittävät ohjeet löytyvät helposti, jos tietää perusasiat webistä ja nyyssijärjestelmän toiminnasta).

Kaikki nyyssipalvelimet eivät lisää finet-ryhmiä valikoimiinsa automaattisesti, vaan sitä on erikseen pyydettävä nyyssipalvelimen ylläpitäjältä. Jos uudelle finet-ryhmälle halutaan mahdollisimman kattava levikki, niin ryhmää haluavien pitää siis yleensä nähdä itse vähän vaivaa asian eteen. Kukaan ei tee tätä työtä ryhmää haluavien puolesta, eikä ole mitään takuita siitä, että uusi ryhmä ilmestyy nyssipalvelimille kattavasti - toisin kuin esimerkiksi sfnetissä. Uuden ryhmän leviämistä palvelimille voi seurata ryhmäpeittosivulta.

Checkgroups-tiedostoa voi käyttää esimerkiksi nyyssipalvelimien konfigurointiin, mutta omalla vastuulla. En vastaa checkgroups-tiedoston oikeellisuudesta tai sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tuhoista, vaikka tietysti pyrin ylläpitämään sitä mahdollisimman huolellisesti. Checkgroups-tiedostoa saa levittää rajoituksetta sellaisenaan tai muunneltuna.

Finetin ryhmät on tarkoitettu tekstimuotoisille viesteille, lukuunottamatta finet.binaries-alihierarkiaa ja ennen finet.binaries-hierarkiaa perustettua finet.keskustelu.valokuva-ryhmää. Palveluntarjoajan on suositeltavaa konfiguroida nyyssipalvelimensa siten, että binääriviestejä (nyyssipostauksia joissa on liitteinä kuvia jne.) ei välitetä finetissä muualla kuin finet.binaries-hierarkiassa (jos palveluntarjoaja haluaa binääriviestejä ylipäätään välittää).


$Id: index.html,v 1.48 2006/10/17 16:41:23 kaip Exp $

http://www.iki.fi/kaip/finet/

Kai Puolamäki, Kai.Puolamaki@iki.fi